Andliga sånger lovsånger.Ord,bild,text

Introduktion

Picture
Denna skiva kan avlyssnas som en introduktion till frågeställningen "Sammhälls kris eller avfallets ödestimma"Och ett väckelsens budskap till vår samtid".
 
KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NED GRATIS LJUDBOK 

sammhällskris eller avfallets ödestimma 
klicka här för att lyssna på cd 1
klicka här för att lyssna på  cd2

Picture
Religionssociologi ur frågeperspektiv i två delar. Behandlar samhällets behov och brister med focus delvis riktat på televisionen,videos,video och tv-spel och massmedia som ett till viss del våldsinriktat samhälls-problem. Samhällshiriarkier,profittänkande,sekularisering ifrågasättes och en speciellt i USA välkänd
mediaforskare och debattör m.fl tas till hjälp i dessa fortfarande så brännande och viktiga frågor. Eftersom Sverige varit och är storimportör av Amerikanska trender och tv-utbud mm, är dessa också historiska aspekter fortfarande högaktuella i vårt Svenska samhälle Och bör tas i beräkning i orsak-verkan sammanhang.


LYSSNA,BEGRUNDA och DEBATTERA dessa för Samhället så viktiga frågor !!!

För mer föreläsningar ljudböcker och även musik kan ni besöka våran nya site WWW.KRISTENDOMEN.CO.CC

Ur folkhälso aspekt:Nikotinets verkan Cellens förändring. klicka här för att lyssna

Nikotinets verkan cellens förändring. Miljöfilosofisk betraktelse. Efter en något provosecerande
inledning,förmedlas en hälsosamt avvägd faktaupplysning angående farorna med nyttjande av nikotin,
särskilt som rökning av tobak mm. Några varnande exempel, samt något sparsamt vittnesbörd med
rekomendationer för hjälp till självhjälp med riktning uppåt, ovan det mänskliga jagets förmågor av-
slutar denna också till viss del oponionsbildande information med hälsosamt riktad kritik bl.a riktad
mot EU-s jordbrukspolitik och miljöhantering för dessa så livsviktiga frågor.
Ett paket ciggaretter kostar idag ca 40 kr styck och ger dig sämre hälsa, i västa fall dör du  i förtid.

LYSSNA;REAGERA;DISKUTTERA;DEBATTERA !!!!

Picture

För dem som vill beställa föreläsningarna på cd finns de att beställa på rolf.elov@live.se för 35 kr stycket.Sång skivan kan även beställas för 89 kr stycket