Andliga sånger lovsånger.Ord,bild,text

Andliga sånger Av: Rolf Elov Stridh  

Picture
Picture

Andliga sånger Volym 1

1)Har du läst i Bibeln                                                      04:07
2)Enda vägen                                                                     03:16
3)Herren är min herde                                                   06:41
4)Aldrig se tillbaka                                                           03:59 gratis mp3
5)Jag har en vän                                                                04:57 gratis mp3
6)Lyft din blick                                                                   04:01
7)Vi gör ofta felsteg                                                          04:44
8)Längtar till den dagen                                                  05:30 gratis mp3
9)Jesus dig kallar/Öppna hjärtat                                 06:00


Detta program behövs för att packa upp mp3 musik filen

Picture

För dem som vill beställa föreläsningarna på cd finns de att beställa på rolf.elov@live.se för 35 kr stycket.Sång skivan kan även beställas för 89 kr stycket